Wersja: . .

Rua Hermínio Cardoso, 119


CEP: 82501-970
Curitiba - Paraná - Brasil

Rodacy z Rio de Janeiro świętują kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Z udziałem Ambasadora Polski w Brazylii odbyły się w Rio de Janeiro uroczystości upamiętniające 99 rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości

2017-11-16 19:55:44 | więcej »

Delegacja z Polski odwiedza Kurytybe

Ksiądz biskup Piotr Skucha wraz z towarzyszącą mu grupą rodaków odwiedza parafię chrystusowców w Kurytybie

2017-11-15 14:09:20 | więcej »

Obchody Święta Niepodległości w Kurytybie

W niedzielę, 12 listopada, o godzinie 09.00, w kościele pw. Św. Stanisława w Kurytybie, miała miejsce uroczysta Msza Dziękczynn z okazji 99-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

2017-11-14 13:18:18 | więcej »

Modlitwa przy grobowcu chrystusowców w Bateias

W Dzień Zmarłych chrystusowcy pracujący w Kurytybie i okolicy spotkali się na cmentarzu parafialnym w Bateias na modlitwie za współbraci z prowincji którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności.

2017-11-02 21:35:20 | więcej »

Kongres Młodzieży Polonijnej

Latem przyszłego roku w Warszawie odbędzie się Kongres Młodzieży Polonijnej.

2017-10-26 22:11:34 | więcej »

Otrzymuj najnowsze wieści z prowincji wprost na skrzynkę email.

Duszpasterstwo Polskie w Kurytybie − Kościół św. Stanisława

Duszpasterstwo Polskie w Kurytybie − Kościół św. Stanisława

22

listopad

Środa

Urodziny: ks. Zbigniew Perdjon S.Chr (1953)
25

listopad

Sobota

Rocznica śmierci: ks. Tadeusz Długopolski (1983)
Początki Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii

Początki Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii

Początku Polskiej Misji Katolickiej należy się dopatry­wać w nominacji pierwszego jej rektora. Na wniosek arcybiskupa Józefa Gawliny, opiekuna polskiej emigracji rezydującego w Rzymie, 4 lutego 1953 r. ks. Ludwik Bronny CM, wizytator zgromadzenia księży wincen­tynów, został mianowany przez Kongregację Konsystorialną misjonarzem emigrantów polskich w Brazylii. Nominację podpisał kardynał Piazza, odpowiedzialny za tę Kongregację Stolicy Apostolskiej [9] . Tradycyjnie w warunkach polskiego duszpasterstwa emigracyjnego funkcję tę utożsamiano z rek­torem. Od tej chwili wszystkie pisma nadsyłane do Ks. Lu­dwika Bronnego i każdorazowego jego następcy, były adre­sowane jako do rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Obecnym Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii jest ks. dr Zdzisław Malczewski S.Chr

projektowanie stron internetowych, szczecin, agencja interaktywna © 2010 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone - Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej